Afgeoogste champignoncompost

Afgeoogste champignoncompost - oganisch bodemverbetend middel
ProductID
1.1
Nieuw product
Nee
Producthoofdgroep
Pagina in de catalogus 2017
7

Afgeoogste champignoncompost is een goede organisch bodemverbeteraar. Verbeterd de bodemstructuur en het gehalte aan organische stof.

Afgeoogste champignoncompost - oganisch bodemverbetend middel
Afgeoogste champignoncompost - oganisch bodemverbetend middel
Dosering
2 -4 m³ /are
Organische stof
16.00 %
Eenheidsmaat
per kubieke meter
Gemiddeld gewicht
ca. 400 - 700 kg/m³
Samenstelling

100 % afgeoogste champignonmest.

Toepassing

Voor de verbetering van de bodemstructuur en verhoging van het organisch stofgehalte

Waarom dit grondverbeteringsmiddel gebruiken?

Een grondsoort kan door zijn natuurlijke eigenschappen zoals watervasthoudend vermogen, humusgehalte, huishouding van de voedingsstoffen enzovoorts, in verschillende mate geschikt zijn als tuingrond. Verzorging en verbetering van de grond dienen het behoud en de verhoging van de vruchtbaarheid. Een vruchtbare grond is in de eerste plaats een levende grond en bevat minstens 2 % humus. Er moeten dan ook organische stoffen aan worden toegevoegd. Dit dient tot het behoud en de ontwikkeling van een stabiele bodemstructuur.

De Witte BVBA, STEENGOED materiaal voor tuin en park
Contacteer De Witte BVBA, voor meer info over onze producten
Stock
in stock