Grond met compost

Compostaarde - organisch bodemverbeterend middel
ProductID
1.1
Nieuw product
Nee
Producthoofdgroep
Pagina in de catalogus 2017
8

Grond met compost is een gemengd, organisch bodemverbeterend middel samengesteld uit zandleem, groencompost en schorscompost.

Compostaarde is een gemengd, organisch bodemverbeterend middel samengesteld uit zandleem, groencompost en schorscompost.
Compostaarde is een gemengd, organisch bodemverbeterend middel samengesteld uit zandleem, groencompost en schorscompost.
Dosering
Naar behoefte.
Organische stof
22.00 %
Eenheidsmaat
per m³
Gemiddeld gewicht
ca. 800 - 1500 kg/m³
Samenstelling

zandleem, groencompost en schorscompost.

Toepassing

Voor:
- het ophogen of nivelleren van het terrein.
- het opvullen van grote plantvakken.

Waarom dit grondverbeteringsmiddel gebruiken?

Een grondsoort kan door zijn natuurlijke eigenschappen zoals watervasthoudend vermogen, humusgehalte, huishouding van de voedingsstoffen enzovoorts, in verschillende mate geschikt zijn als tuingrond. Verzorging en verbetering van de grond dienen het behoud en de verhoging van de vruchtbaarheid. Een vruchtbare grond is in de eerste plaats een levende grond en bevat minstens 2 % humus. Er moeten dan ook organische stoffen aan worden toegevoegd. Dit dient tot het behoud en de ontwikkeling van een stabiele bodemstructuur.

De Witte BVBA, STEENGOED materiaal voor tuin en park
Contacteer De Witte BVBA, voor meer info over onze producten