Mengcompost

Mengcompost - organisch bodem verbeterend middel
ProductID
1.1
Nieuw product
Nee
Producthoofdgroep
Pagina in de catalogus 2017
8

Mengcompost is een gemengd, organisch bodemverbeterend middel samengesteld uit tuinturf, groencompost, schorscompost en champignonmest.

Mengcompost is een gemengd, organisch bodemverbeterend middel samengesteld uit tuinturf, groencompost, schorscompost en champignonmest.
Mengcompost is een gemengd, organisch bodemverbeterend middel samengesteld uit tuinturf, groencompost, schorscompost en champignonmest.
Dosering
2 - 5 m³/are
Organische stof
22.00 %
Eenheidsmaat
per m³
Gemiddeld gewicht
ca. 500 - 800 kg/m³
Samenstelling

tuinturf, groencompost, schorscompost en champignonmest.

Toepassing

Voor:
- het bodem- en zaaiklaar maken.
- het afstrooien tussen de beplanting als bodemverrijker.

Waarom dit grondverbeteringsmiddel gebruiken?

Een grondsoort kan door zijn natuurlijke eigenschappen zoals watervasthoudend vermogen, humusgehalte, huishouding van de voedingsstoffen enzovoorts, in verschillende mate geschikt zijn als tuingrond. Verzorging en verbetering van de grond dienen het behoud en de verhoging van de vruchtbaarheid. Een vruchtbare grond is in de eerste plaats een levende grond en bevat minstens 2 % humus. Er moeten dan ook organische stoffen aan worden toegevoegd. Dit dient tot het behoud en de ontwikkeling van een stabiele bodemstructuur.

De Witte BVBA, STEENGOED materiaal voor tuin en park
Contacteer De Witte BVBA, voor meer info over onze producten