Vivisol DCM

Vivisol, bodemverbeteraar voor de bodemvruchtbaarheid
ProductID
1.3
Nieuw product
Nee
Producthoofdgroep
Productgroep
Pagina in de catalogus 2017
14
DCM - De Ceuster Meststoffen
Merk
DCM - De Ceuster Meststoffen

• organisch bodemverbeterend middel voor toepassingen waarbij hoge eisen gesteld worden qua bodemvruchtbaarheid o.a.
• gronden waarvan de structuur of bodemvruchtbaarheid gering zijn
• intensief betreden terreinen
• gronden kapotgereden door zware machines
• gecompacteerde bodems na constructie van nieuwe gebouwen of serres
• slempgevoelige gronden
• verbetert zowel de fysische als de biologische bodemvruchtbaarheid
• verhoogt het vochthoudend vermogen, zorgt voor een betere drainage en luchtige bodemstructuur voor een vlotte inworteling
• creëert een rijk en gevarieerd bodemleven

Vivisol, bodemverbeteraar voor de bodemvruchtbaarheid
Toepassing

• toegelaten voor gebruik in de biologische landbouw [bevat enkel grondstoffen toegelaten in Bijlage II van de verordening (EEG) nr. 2092/91 inzake de biologische productiemethode en wijzigingen]
• in korrel, gemakkelijk toepasbaar en gemakkelijk verwerkbaar

De Witte BVBA, STEENGOED materiaal voor tuin en park
Contacteer De Witte BVBA, voor meer info over onze producten