Privacy

Privacy

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De verantwoordelijkheid voor de behandeling van de verkregen gebruikersgegevens is De Witte bvba.- Denen 67 - 9080 Lochristi.

De door de gebruiker naar De Witte bvba. verzonden gebruikersgegevens worden aangewend voor intern gebruik, de doeleinden vermeld op de site en eventuele commerciële doeleinden zoals rechtstreekse marketing. De gebruiker aanvaardt dat de gebruikersgegevens aan derden kunnen worden medegedeeld in zoverre deze mededelingen in conformiteit zijn met de Wetgeving van 8 december 1992, inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.