Disclaimer

  • De teksten, lay-out, afbeeldingen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het internationale auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook -elektronisch, mechanisch of anders- zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door De Witte bvba.
     
  • De website werd met de grootste zorg samengesteld. Noch de firma, de eigenaar, medewerkers of de auteurs kunnen aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden in deze uitgave. 
     
  • De website bevat ook links naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Wij oefenen geen enkele controle uit over de voornoemde websites en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan.